'Never doubt that a small of thoughtful,
committed people can change the world,
Indeed, it is the only thing that ever has.'

- Margaret Mead

Organisatieontwikkeling en Leiderschap

Bij Voerman Bestuursadvies ben je van harte welkom voor vragen rondom organisatieontwikkeling en leiderschap.

Organisaties zijn levende systemen die een eigenheid hebben, een geschiedenis, een cultuur, een gestructureerde vorm of inrichting, een taak, een doel, een bestemming. Organisaties ontwikkelen zich continue. Daarbij maken mensen het verschil. Organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling gaan dan ook hand in hand.

Organisatie en leiderschapsontwikkeling wordt veelal mentaal en cognitief vormgegeven. Ik geloof dat wanneer er ook aandacht wordt besteden aan de spirituele, emotionele en fysieke dimensie van leiderschap de impact groter is en er balans ontstaat tussen zingeving en pragmatisch handelen.

first-section-page

Leiderschap

Veelal in samenwerking met collega’s in het vak begeleid ik teams en ontwikkel ik leiderschapsprogramma’s.
Terugkerende thema’s zijn: macht, samenwerken en systemisch kijken.

In veel organisaties worden macht en machtsverhoudingen niet besproken. Tegelijkertijd is er het besef dat op macht de in dynamiek en het succes van organisaties bepaalt.

Veel mensen hebben een ambivalente verhouding tot macht. We hebben er liever niet veel mee te maken of zijn er bang voor. Als er macht over je wordt uitgeoefend, kun je slachtoffer worden. Als je macht hebt, kun je er misbruik van maken. Beide geen aantrekkelijke perspectieven. Anderzijds is macht ook aantrekkelijk en iets om te begeren. Met macht kun je het verschil maken en resultaten boeken.

Hoe verhoud ik mijzelf tot macht en hoe bewoon ik de plek van macht? Met deze vragen gaan wij aan de slag en verkennen de schoonheid en schaduwkant van macht. Lees meer over dit onderwerp in dit artikel.

De vraagstukken van deze tijd vragen om samenwerking. Samenwerking is niet eenvoudig. Het vraagt om de moed een deel van de eigen autonomie op te geven in het vertrouwen er meerwaarde voor terug te krijgen.

Bij samenwerking staan leiders en professionals met één been in hun eigen organisatie en met het andere been in het netwerk van stakeholders en samenwerkingspartners. Vanuit de eigen organisatie worden kwaliteiten als structureren en controleren gestimuleerd met bijbehorende verantwoordelijkheden en procedures, terwijl de buitenwereld vraagt om flexibiliteit en inlevingsvermogen. Een tegenstelling die spanning oproept. De kunst is om spanningen en verschillen te verdragen én benutten in plaats van op te lossen, weg te poetsen of te kiezen. Lees hier meer over het effectief inzetten van verschillen en omgaan met diversiteit.

Leiders en teams maken deel uit van verschillende in elkaar grijpende ‘systemen’: het maatschappelijk systeem, het politieke systeem, het organisatiesysteem, het systeem van een afdeling of team en het eigen familie- en sociale systeem. Deze systemen doen vaak onbewust een appèl op mensen in dat systeem waardoor gedragspatronen ontstaan die zonder naar dit systemische stuk te kijken onbegrijpelijk lijken. Ik leer mensen en teams systemisch te kijken, waardoor patronen helder worden en nieuwe inzichten ontstaan.

Door het aanreiken van systemische principes en het aan den lijve ervaren van de verschillende dynamieken ontwikkelen wij taal en worden organisatiepatronen zichtbaar. Wat zichtbaar en bespreekbaar wordt verliest zijn blokkerende kracht. De kracht van het team en de organisatie wordt daarmee versterkt.

LEIDERSCHAP

'Je gaat het pas zien,
als je het doorhebt'

- Johan Cruijff

sec-top-space

Coaching

Je kunt bij mij terecht voor individuele coaching, teamcoaching, intervisie en supervisie.

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarbij wij je op interactieve aanzetten tot effectief gedrag door:

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen en
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en coachee nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

In een coachtraject komen vier aspecten aan de orde:

 • Biografie
 • Waar kom ik vandaan en hoe manifesteert zich dat in het hier en nu?
 • Passie
 • Welke kracht en talenten heb ik in huis?
 • Belemmeringen
 • Wat houdt mij tegen om mijn kracht en talenten voluit in te zetten?
 • Praktijk
 • Wat ga ik in de dagelijkse praktijk anders doen?

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen professionals die veelal werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van te betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Bij intervisiebijeenkomsten leren deelnemers om critical friend van elkaar te zijn. Een critical friend is een persoon die je vertrouwt en die vragen stelt, je uitdaagt om een vraagstuk vanuit een ander perspectief te bekijken en feedback geeft op je aanpak.

Het zijn van een critical friend vraagt zowel betrokkenheid als afstand. Een critical friend is ‘aanwezig’, deelt zijn of haar gewaarwordingen zonder interpretaties en advies. Een critical friend is bovenal nieuwsgierig en stelt bescheiden vragen.

Het kunnen zijn van critical friend voor vakgenoten, collega’s en medewerkers zien wij als een belangrijke leiderschapskwaliteit.

Heb je een vraagstuk in het werk waarmee je worstelt dan ben je van harte welkom voor supervisie.

Samen verkennen en ontrafelen wij het vraagstuk en je eigen aandeel daarin. We verkennen oplossingsrichtingen en vertalen dat naar concrete acties. Daarna weet je wat je te doen staat.

Een uitgebreid coachprofiel kun je downloaden via deze link.

 

Bescheiden vragen is de kunst iemand aan de praat te krijgen door vragen te stellen waarvan je het antwoord niet weet en een relatie op te bouwen op basis van nieuwsgierigheid en belangstelling voor de ander.

Edgar H. Schein

COACHING

Joost Voerman – organisatie- en leiderschapscoach

Als bestuurskundige ‘van huis uit’ heb ik veel gevoel voor en ervaring met politieke en bestuurlijke processen en de impact die dit heeft op mensen en organisaties. Ik ben gefascineerd door de vraag hoe de biografie van mensen en organisaties elkaar over en weer beïnvloeden en de patronen die hierdoor ontstaan. Het is mijn ervaring dat wanneer patronen in organisaties zichtbaar en bespreekbaar worden, en leiders zich bewust worden van hun eigen aandeel daarin, er potentieel vrijkomt voor groei, bloei en ontwikkeling.

Jarenlang werkte ik als kwartiermaker en manager van samenwerkingsorganisaties en programma’s. Als directeur van TwynstraGudde heb ik de plek van macht intensief leren kennen.

Naast mijn achtergrond als bestuurskundige en organisatieadviseur heb ik in de loop der jaren opleidingen gevolgd op het gebied van coaching en diverse specialisaties in het vak. Een actueel overzicht kun je vinden op mijn LinkedIN-pagina.

JOOST-VOERMAN

Partners

Ik werk regelmatig en intensief samen met Soulsearchers. SoulSearchers ontwikkelt stevige organisatieculturen door te werken aan de verbinding tussen leiders, medewerkers en hun collectieve ambities. Zo ontstaan echte ontmoetingen en energie op het resultaat.

Regelmatig lever ik bijdragen aan de opleidingsprogramma’s van TwynstraGudde op het gebied van macht, besluitvorming en samenwerken.

Als gastdocent lever ik een bijdrage aan de leergang professioneel interveniëren in samenwerken van Common Eye.

Op het gebied van (team)coaching en de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s werk ik samen met Marja Wiegers van Werkplaats Zelf.

Als intervisiebegeleider en coach ben ik verbonden aan de Topclass van het Erasmus centrum voor zorgbestuur.

PARTNERS

Trots

Organisaties waarmee ik recent heb samengewerkt

icon

Voerman Bestuursadvies BV
Heelsumseweg 51 6874 BB Wolfheze

icon

KvK: 77703855
BTW: NL861102848B01

CONTACT